2. 2) Schválení programu 9. KTOVS

Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

2) Schválení programu 9. KTOVS

Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. program 9. KTOVS

Usnesení bylo schváleno – 5-0-0