1. 1) Kontrola 8. zápisu KTOVS

Zasedání konané dne 6. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2012
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

1) Kontrola 8. zápisu KTOVS

https://www.praha5.cz/cs/zasedani/usneseni-komise-pro-transparentni-a-otevrenou-spravu/1414-7-zasedani-zastupitelstva-2012-10-25/
Komise pro transparentní a otevřenou veřejnou správu

Schvaluje:

  1. zápis 8. zasedání KTOVS

Usnesení bylo schváleno – 5-0-0