5. Různé

Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2014
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Různé

Komise školská

Pověřuje:

  1. předsedu, aby na dopravní komisi prověřil možnost omezení parkování na chodníku před FZŠ Drtinova.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy