4. Výjezdní zasedání komise školské v druhém pololetí šk. roku 2013/2014.

Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2014
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Výjezdní zasedání komise školské v druhém pololetí šk. roku 2013/2014.

Komise školská

Projednal:

  1. výjezdní zasedání komise školské v druhém pololetí šk. roku 2013/2014.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy