3. Naplnění FKSP příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.

Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2014
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Naplnění FKSP příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.

Komise školská

Projednal:

  1. naplnění FKSP příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5.

Pověřuje:

  1. členku školské komise Ing. Vlastu Váchovou ke zjištění dodatečného naplnění FKSP příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5 na MF ČR.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy