2. Zápis ze 13. zasedání Komise školské.

Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2014
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Zápis ze 13. zasedání Komise školské.

Komise školská

Schvaluje:

  1. zápis ze 13. zasedání Komise školské.

Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy