4. Praha 5 bezpečně online.

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 8. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 9/4/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Praha 5 bezpečně online.

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu komunitní prevence kybernetické kriminality Praha 5 bezpečně online (v rámci grantu Hlavního města Prahy pro oblast prevence kriminality pro rok 2013). Finanční příspěvek bude poskytnut z prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě