9. Různé

Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/9/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Různé

Komise školská
Usnesení bylo schváleno … hlasy