8. Předběžná informace o zápisech do 1. tříd.

Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/8/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Předběžná informace o zápisech do 1. tříd.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. předběžnou informaci o zápisech do 1. tříd.

Pověřuje:

  1. předsedu komise zajištěním předložení auditu provedeného firmou Nexia na ZŠ a MŠ Grafická, dále pak o informaci jak bude řešena stávající situace na výše zmíněné škole (kdy bude vyhlášeno konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky školy).

Usnesení bylo schváleno 5/0/2 hlasy