7. Konkretizace postupu zvyšování kapacity MŠ.

Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/7/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Konkretizace postupu zvyšování kapacity MŠ.

Komise školská

Nedoporučuje:

  1. jednorázové navyšování míst v MŠ o 300.

Doporučuje:

  1. rozfázovat navyšování kapacit mateřských škol v závislosti na upřesňování aktuální potřeby.

Žádá:

  1. o informaci síť a kapacitu soukromých a firemních mateřských škol na území MČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy