5. Informace o soudních sporech s propuštěnými učiteli nebo odvolanými řediteli.

Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Informace o soudních sporech s propuštěnými učiteli nebo odvolanými řediteli.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informace o soudních sporech s propuštěnými učiteli nebo odvolanými řediteli.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy