4. Informace o ZŠ waldorfské v souvislosti s plánovaným stěhováním do budovy Pod Žvahovem.

Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Informace o ZŠ waldorfské v souvislosti s plánovaným stěhováním do budovy Pod Žvahovem.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informace o ZŠ waldorfské v souvislosti s plánovaným stěhováním do budovy Pod Žvahovem.

Doporučuje:

  1. konzultaci s právním oddělením ve věci stavebních úprav.

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy