1. Program 6. zasedání Komise školské.

Zasedání konané dne 6. 5. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Program 6. zasedání Komise školské.

Komise školská

Schvaluje:

  1. program 6. zasedání Komise školské.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy