3. Koncepce udržitelného rozvoje školství.

04/12/2013
Zasedání konané dne 24. 1. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Koncepce udržitelného rozvoje školství.

Komisi školské městské části Praha 5 předkládám k odsouhlasení koncepci udržitelného rozvoje školství.
Komise školská

Schvaluje:

  1. po zapracování připomínek předložení koncepce udržitelného rozvoje školství RMČ.

Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě