2. Nová verze auditu a čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2013
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Nová verze auditu a čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011

Komise školská

Žádá:

  1. o předložení auditu školství, koncepce udržitelného rozvoje školství MČ Praha 5, čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2011 a kritéria přidělení neinvestičního příspěvku v roce 2013.

Ukládá:

  1. zaslat všem členům školské komise na email požadované materiály.
    Termín plnění: 17. 1. 2013
Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy
Nepřítomni při hlasování: Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Lucie Vávrová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě