5. Změna neinvestičního příspěvku pro rok 2013 – snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851, MŠ Trojdílná.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Změna neinvestičního příspěvku pro rok 2013 – snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851, MŠ Trojdílná.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. změnu neinvestičního příspěvku pro rok 2013 – snížení pro ZŠ Podbělohorská, navýšení pro FZŠ Drtinova, ZŠ Kořenského, ZŠ Weberova, MŠ Lohniského 851, MŠ Trojdílná.