5. Rozdělení spádových oblastí ZŠ Grafická.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Rozdělení spádových oblastí ZŠ Grafická.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. návrh rozdělení spádových oblastí pro ZŠ Grafická, v případě zrušení školy.

Doporučuje RMČ:

  1. žádost o změnu vyhlášky.

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 (RNDr. Martinec) hlasy
Nepřítomen při hlasování: Bc. Roman Sedlák