4. Stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. stanovisko k záměru na plošné snížení výdajů na energie ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5.