4. Otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

Doporučuje:

  1. provést kontrolu hospodaření ČŠI a zřizovatelem.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy