4. Otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

04/12/2013
Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. otevřený dopis k situaci na ZŠ Grafická.

Doporučuje:

  1. provést kontrolu hospodaření ČŠI a zřizovatelem.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě