3. Nová verze auditu

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Nová verze auditu

Komise školská