2. Zápis z 8.zasedání školské komise.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zápis z 8.zasedání školské komise.

Komise školská

Schvaluje:

  1. zápis z 8.zasedání školské komise.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy
Nepřítomen při hlasování: Bc. Roman Sedlák