2. Čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. čerpání neinvestičního příspěvku ZŠ, MŠ za rok 2011.