1. Kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol.

Zasedání konané dne 10. 12. 2012 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. kritéria hodnocení ředitelů mateřských a základních škol.