4. Informace o situaci na ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí.

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Informace o situaci na ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informace o situaci na ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy
Nepřítomni při hlasování: Bc. Roman Sedlák

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě