7. Kritéria přidělování neinvestičních příspěvků pro ZŠ a MŠ na Praze 5.

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Kritéria přidělování neinvestičních příspěvků pro ZŠ a MŠ na Praze 5.

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. kritéria přidělování neinvestičních příspěvku pro ZŠ a MŠ na Praze 5.

Ukládá:

  1. zajistit podrobnější materiály ohledně neinvestičních příspěvků pro ZŠ a MŠ na Praze 5.
    Termín plnění: 5. 12. 2012
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě