6. Přehled o proběhnuvších konkurzech na ředitele/ředitelky.

Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Přehled o proběhnuvších konkurzech na ředitele/ředitelky.

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. zvážit vyhlašování konkurzů v příštích letech. Při jejich vyhlašování brát v úvahu dosavadní výsledky stávajících ředitelů/ředitelek.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy