5. Aktuální informace o vybraných základních školách.

04/12/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Aktuální informace o vybraných základních školách.

Komise školská

Projednal:

  1. aktuální informace o vybraných základních školách.

Ukládá:

  1. zjistit zda-li ZŠ waldorfská souhlasí se stěhováním.
    Termín plnění: 5. 11. 2012

Ukládá:

  1. zjistit kolik dětí z Prahy 5 a kolik ze spádových oblastí chodí do ZŠ Grafická.
    Termín plnění: 5. 11. 2012
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě