4. Naplněnost základních a mateřských škol (včetně dvou uplynulých volebních obdobích).

Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Naplněnost základních a mateřských škol (včetně dvou uplynulých volebních obdobích).

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. naplněnost základních a mateřských škol (včetně dvou uplynulých volebních obdobích).

Ukládá:

  1. zjistit faktickou naplněnost ZŠ Grafické.
    Termín plnění: 5. 11. 2012
Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy