3. Zápis z 6.zasedání školské komise.

Zasedání konané dne 1. 10. 2012 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zápis z 6.zasedání školské komise.

Komise školská

Schvaluje:

  1. zápis z 6.zasedání školské komise.

Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy