5. “Talent základek Prahy 5” v soutěži Logická olympiáda – Mensa gymnázium

Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné
číslo usnesení 4/5/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

“Talent základek Prahy 5” v soutěži Logická olympiáda – Mensa gymnázium

Komise školská

Odkládá:

  1. “Talent základek Prahy 5” v soutěži Logická olympiáda – Mensa gymnázium. Odbor školství, kultura a sport zjistí na poradě ředitelů zájem o tuto akci. Na základě zájmu se bude dále postupovat.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy