4. Záměr činnosti Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5

Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné
číslo usnesení 4/4/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Záměr činnosti Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. záměr činnosti Komunitního centra Prádelna, Holečkova 38, Praha 5

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy