3. Žádost o stanovisko ve věci zápisu ZUŠ, jejich činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Ala Bohemica, s.r.o.

Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné
číslo usnesení 4/3/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Žádost o stanovisko ve věci zápisu ZUŠ, jejich činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Ala Bohemica, s.r.o.

Komise školská

Odkládá:

  1. žádost o stanovisko ve věci zápisu ZUŠ, jejich činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Ala Bohemica, s. r. o.. Předseda kontaktuje starostu ve spolupráci s OŠKS a zjistí další informace týkající se zápisu ZUŠ do sítě škol.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy