2. Zápis z 3. zasedání školské komise

Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné
číslo usnesení 4/2/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zápis z 3. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání školské komise

Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy