1. Program 4.zasedání školské komise

Zasedání konané dne 6. 8. 2012 jako mimořádné
číslo usnesení 4/1/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Program 4.zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. program 4. zasedání školské komise

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy