8. Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 2. 4. 2012 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Analýza efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám MČ Praha 5

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informaci o analýze efektivity využití majetku a příspěvků MČ Praha 5 poskytovaných zřizovaným mateřským školkám a základním školám MČ Praha 5

Pověřuje:

  1. předsedu školské komise RNDr. Martince, aby projednal s radním pro školství a kulturu M. Šestákem předložení auditu členům komise

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě