8. Vyúčtování přidělených grantů pro rok 2011 – kap. školství

04/12/2013
Zasedání konané dne 5. 3. 2012 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2012
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Vyúčtování přidělených grantů pro rok 2011 – kap. školství

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. přehled vyúčtování přidělených grantů pro rok 2011 – kap. školství

Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy
Nepřítomni při hlasování: Mgr. Atlasová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě