7. Situace škol v oblasti Košíře, Motol – na stůl

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2011
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Situace škol v oblasti Košíře, Motol – na stůl

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr sloučení Základní školy Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 se Základní školou Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39 k 1. 8. 2012, kdy nástupnickou organizací se stane Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

Ukládá:

  1. připravit záměr sloučení Základní školy Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720 se Základní školou Praha 5 – Košíře, Plzeňská 117/39 JUDr. P. Lachnitovi, zástupci starosty, k předložení do RMČ Praha 5
    Termín plnění: 20. 9. 2011
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě