6. Počty dětí a tříd v mateřských školách a počty žáků a tříd v základních školách zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 9. 2011

Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Počty dětí a tříd v mateřských školách a počty žáků a tříd v základních školách zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 9. 2011

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informaci o počtu dětí a tříd v mateřských školách a počtu žáků a tříd v základních školách zřizovaných MČ Praha 5 k 1. 9. 2011

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy