5. Návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5

Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. schválit návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5

Ukládá:

  1. předložit návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5 do RMČ
    Termín plnění: 13. 9. 2011
Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy