5. Návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. schválit návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5

Ukládá:

  1. předložit návrh vzdělávání pedagogů ZŠ, MŠ MČ Praha 5 do RMČ
    Termín plnění: 13. 9. 2011
Usnesení bylo schváleno 6/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě