4. Výskyt bezdomovců na pozemku těsně sousedícím se ZŠ a MŠ Radlická

Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Výskyt bezdomovců na pozemku těsně sousedícím se ZŠ a MŠ Radlická

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informaci o řešení situace s výskytem bezdomovců na pozemku těsně sousedícím se ZŠ a MŠ Radlická

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy