3. Zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně

Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informaci o zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy