3. Zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně

04/12/2013
Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informaci o zajištění stravování žáků ZŠ Weberova po dobu rekonstrukce školní kuchyně

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě