2. Zápis ze 7. zasedání školské komise

Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Zápis ze 7. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. zápis ze 7. zasedání školské komise

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy