1. Program 8. zasedání školské komise

Zasedání konané dne 12. 9. 2011 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Program 8. zasedání školské komise

Komise školská

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání školské komise

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy