9. Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vhodné prostory pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje

Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/9/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vhodné prostory pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje

Komise školská

Projednal:

  1. žádost Krajského úřadu Středočeského kraje o vhodné prostory pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK vést jednání s ředitelem Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 Mgr. Milanem Holubem a předložit výsledky jednání na zasedání komise
    Termín plnění: 4. 4. 2011
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov