8. Rozpočet OŠK, kap. 0404 – školství

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Rozpočet OŠK, kap. 0404 – školství

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. informaci o rozpočtu OŠK v letech 2007 až 2010 a návrh rozpočtu OŠK, kap. 0404 – školství na rok 2011

Doporučuje:

  1. zvýšení finančních prostředků na granty v oblasti školství
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě