7. Počty žáků a dětí ze spádové oblasti bývalé ZŠ Pod Žvahovem

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Počty žáků a dětí ze spádové oblasti bývalé ZŠ Pod Žvahovem

Komise školská

Bere na vědomí:

  1. počty žáků a dětí ze spádové oblasti bývalé ZŠ Pod Žvahovem

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK a RNDr. Martincem:
    1) zajistit při zápisu do 1. ročníků ZŠ na šk. rok 2012/2013 průzkum zájmu zákonných zástupců o zřízení 1. a 2. ročníku základní školy
    2) předložit komisi možné návrhy řešení školní docházky dětí ze spádové oblasti bývalé ZŠ Pod Žvahovem
    Termín plnění: 15. 3. 2012
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě