6. Provoz školních družin základních škol zřizovaných MČ Praha 5 v době jarních prázdnin 14. – 18. 3. 2011

Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Provoz školních družin základních škol zřizovaných MČ Praha 5 v době jarních prázdnin 14. – 18. 3. 2011

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí provoz školních družin základních škol zřizovaných MČ Praha 5 v době jarních prázdnin 14. – 18. 3. 2011

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK předložit RMČ Praha 5 provoz školních družin základních škol zřizovaných MČ Praha 5 v době jarních prázdnin 14. – 18. 3. 2011
    Termín plnění: 15. 3. 2011
Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov