5. Koncept využití budovy Záhorského 886, Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Koncept využití budovy Záhorského 886, Praha 5

Komise školská

Doporučuje:

  1. odložit koncept využití budovy Záhorského 886, Praha 5 na příští zasedání komise

Ukládá:

  1. připravit koncept využití budovy Záhorského 886, Praha 5
    Termín plnění: 4. 4. 2011
Usnesení bylo schváleno 5/1/0 hlasy

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě