4. Vyúčtování grantů MČ Praha 5 přidělených v roce 2010 – školství

Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Vyúčtování grantů MČ Praha 5 přidělených v roce 2010 – školství

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s vyúčtováním grantů MČ Praha 5 přidělených v roce 2010 – školství

Ukládá:

  1. ve spolupráci s ved. OŠK předložit vyúčtování grantových darů MČ Praha 5 přidělených v roce 2010 – školství k odsouhlasení RMČ Praha 5
    Termín plnění: 15. 3. 2011
Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov