3. Vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5

Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. schválit vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy