3. Vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5

04/12/2013
Zasedání konané dne 7. 3. 2011 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2011
Předkladatel: Martinec Jan, RNDr., CSc., člen zastupitelstva

Vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5

Komise školská

Doporučuje RMČ:

  1. schválit vypořádání výsledků hospodaření za rok 2010 – žádosti ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5
Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě